Viếng mẫu Giao tại 45 Thủ Khoa Huan, Phường An Hải Đông, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng

Ngày giao: 02/01/2020 - 12:30:00

Tên sản phẩm: Viếng mẫu.

Mô tả: Hoa như mẫu.

Nội dung: Tập thể lớp XC19T-B2 Trường GTVT TP. HCM Kính viếng

Địa chỉ: 45 Thủ Khoa Huan, Phường An Hải Đông, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

Ghi chú: Chụp hình, liên hệ khách hàng trước khi giao

Tin liên quan

Bình luận
Đánh giá :

Câu hỏi thường gặp