v20 Giao tại 116 Ôg Ích Khiêm, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

Ngày giao: 23/03/2020 - 15:00:00

Tên sản phẩm: v20.

Mô tả: hoa như mẫu.

Nội dung: Nhóm Du Học Sinh phát báo ASAHI thành kính phân ưu

Địa chỉ: 116 Ôg Ích Khiêm, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

Ghi chú: Chụp hình, liên hệ khách hàng trước khi giao

Tin liên quan

Bình luận
Đánh giá :

Câu hỏi thường gặp