LV321 Giao tại 1 Phạm Cự Lượng, Phường An Hải Bắc, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng

Ngày giao: 15/12/2019 - 16:00:00

Tên sản phẩm: LV321.

Mô tả: Hoa như mẫu.

Nội dung: hội đường dây mừng khai trương

Địa chỉ: 1 Phạm Cự Lượng, Phường An Hải Bắc, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

Ghi chú: Chụp hình, liên hệ khách hàng trước khi giao

Tin liên quan

Bình luận
Đánh giá :

Câu hỏi thường gặp