LV317 Giao tại A30 đường mùng 2/9, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

Ngày giao: 23/12/2019 - 11:30:00

Tên sản phẩm: LV317.

Mô tả: Hoa như mẫu.

Nội dung: Ghi là Mừng khai trương phát tài Ng gửi The Alley Hội An

Địa chỉ: A30 đường mùng 2/9, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

Ghi chú: Chụp hình, liên hệ khách hàng trước khi giao

Tin liên quan

Bình luận
Đánh giá :

Câu hỏi thường gặp