K961 Giao tại Khách sạn maision 22 trưng nhi, Phường Thanh Bình, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

Ngày giao: 27/12/2019 - 09:00:00

Tên sản phẩm: K961.

Mô tả: hoa như mẫu.

Nội dung: Đđ Quảng Hạnh Đđ Quảng Kỉnh Đđ Tường Hiếu Đđ Quảng Tín Đđ Đạo Thanh Đđ Nhuận Châu Nhất Tâm Cầu Nguyện

Địa chỉ: Khách sạn maision 22 trưng nhi, Phường Thanh Bình, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

Ghi chú: Chụp hình, liên hệ khách hàng trước khi giao

Tin liên quan

Bình luận
Đánh giá :

Câu hỏi thường gặp