K579 Giao tại 104 tô hiến thành khách sạn minhhouse, Phường Phước Mỹ, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng

Ngày giao: 04/02/2020 - 10:00:00

Tên sản phẩm: K579.

Mô tả: hoa như mẫu.

Nội dung: happy birthday

Địa chỉ: 104 tô hiến thành khách sạn minhhouse, Phường Phước Mỹ, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

Ghi chú: Chụp hình, liên hệ khách hàng trước khi giao

Tin liên quan

Bình luận
Đánh giá :

Câu hỏi thường gặp