K578 Giao tại 421 Ông Ích Khiêm, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

Ngày giao: 14/02/2020 - 19:00:00

Tên sản phẩm: K578.

Mô tả: Hoa như mẫu.

Nội dung: x

Địa chỉ: 421 Ông Ích Khiêm, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

Ghi chú: Chụp hình, liên hệ khách hàng trước khi giao

Tin liên quan

Bình luận
Đánh giá :

Câu hỏi thường gặp