K1107 Giao tại skyline số 48 - nguyễn du, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

Ngày giao: 19/11/2019 - 14:00:00

Tên sản phẩm: K1107.

Mô tả: Hoa như mẫu.

Nội dung:

Địa chỉ: skyline số 48 - nguyễn du, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

Ghi chú: Chụp hình, liên hệ khách hàng trước khi giao

Tin liên quan

Bình luận
Đánh giá :

Câu hỏi thường gặp