Giao tại 257/35 Đống Đa, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

Ngày giao: 05/04/2020 - 21:25:00

Tên sản phẩm: .

Mô tả: hoa như mẫu.

Nội dung: Cháu Điệp & Khoá CAQ7 - TP. HCM

Địa chỉ: 257/35 Đống Đa, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

Ghi chú: Chụp hình, liên hệ khách hàng trước khi giao

Tin liên quan

Bình luận
Đánh giá :

Câu hỏi thường gặp