Giao tại 124 Hải Phòng, Thạch Thang, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

Ngày giao: 07/03/2020 - 18:45:00

Tên sản phẩm: .

Mô tả: Hoa như mẫu.

Nội dung: Chúc mừng 8/3

Địa chỉ: 124 Hải Phòng, Thạch Thang, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

Ghi chú: Chụp hình, liên hệ khách hàng trước khi giao

Tin liên quan

Bình luận
Đánh giá :

Câu hỏi thường gặp