Giao tại 112 đường 2/9 tầng 3, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

Ngày giao: 04/07/2020 - 17:35:00

Tên sản phẩm: .

Mô tả: tổng 37 bông hoa hồng: gồm 14 hồng trắng+ 23 hồng kem không cắt cành, không gói.

Nội dung:

Địa chỉ: 112 đường 2/9 tầng 3, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

Tin liên quan

Bình luận
Đánh giá :

Câu hỏi thường gặp